OLE Hotel

 

PF OLE Hotel 01     PF OLE Hotel 02

3 Matteson Street, Causeway Bay, Hong Kong

 

PF 04 01PF 04 02